HOTLINE: (+84) 935 161 555

pepper delitas

Delitas Black Pepper

DUNG TRỌNG CAO: 600 G/L (*) RẤT CAY VÀ NÓNG SẢN XUẤT THEO FDA HOA KỲ VÀ ISO 22000

Liên hệ