HOTLINE: (+84) 947.111.858

Hạt tiêu Delitas

TIÊU BỘT DELITAS

DUNG TRỌNG CAO: 600 G/L (*) RẤT CAY VÀ NÓNG SẢN XUẤT THEO FDA HOA KỲ VÀ ISO 22000

Liên hệ

TIÊU ĐEN DELITAS

DUNG TRỌNG CAO: 600 G/L (*) RẤT CAY VÀ NÓNG SẢN XUẤT THEO FDA HOA KỲ VÀ ISO 22000

Liên hệ

TIÊU TRĂNG DELITAS

DUNG TRỌNG CAO: 630 G/L (*) RẤT CAY VÀ NÓNG SẢN XUẤT THEO FDA HOA KỲ VÀ ISO 22000

Liên hệ