HOTLINE: (+84) 935 161 555

Nghệ Delitas

NGHỆ BỘT DELITAS

HÀM LƯỢNG CURCUMINOID CAO: >0.9% BỘT NGHỆ ĐỎ SẢN XUẤT THEO FDA HOA KỲ VÀ ISO 22000

Liên hệ