HOTLINE: (+84) 935 161 555

Quế Delitas

HỘP QUẾ STICK DELITAS

LƯỢNG DẦU CAO >5.5% RẤT THƠM, VỊ NGỌT CAY VÀ NÓNG. SẢN XUẤT THEO FDA HOA KỲ VÀ ISO 22000

Liên hệ

QUẾ STICK DELITAS

LƯỢNG DẦU CAO >5.5% RẤT THƠM, VỊ NGỌT CAY VÀ NÓNG. SẢN XUẤT THEO FDA HOA KỲ VÀ ISO 22000

Liên hệ

BỘT QUẾ DELITAS

LƯỢNG DẦU CAO >4.5% RẤT THƠM, VỊ NGỌT CAY VÀ NÓNG. SẢN XUẤT THEO FDA HOA KỲ VÀ ISO 22000

Liên hệ