HOTLINE: (+84) 947.111.858

Hạt tiêu

Tiêu đinh

Độ ẩm: 13.5% tối đa
Trên sàng 1.5 mm: 90% tối thiểu
Đóng gói: bao PP (trọng lượng net: 30kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng xuất hàng: Cảng Quy Nhơn  hoặc Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Tiêu đen

Độ ẩm: 13.5% tối đa
Tạp chất: 1% tối đa
Dung trọng: 500 - 580 gms/liter
Đóng gói: Bao PP (trọng lượng net: 25 - 50kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng xuất hàng: Cảng Quy Nhơn hoặc Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Tiêu trắng

Độ ẩm: 13.5% tối đa
Tạp chất: 0.2% tối đa
Dung trọng: 600-630g/l
Hạt đen : 2 % tối đa
Đóng gói : Bao PP (trọng lượng net: 25-50kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng xuất hàng: Cảng Quy Nhơn hoặc cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ