HOTLINE: (+84) 947.111.858

Cà phê

Cà phê robusta chưa rửa loại 1, cỡ sàng 18

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.5%
Hạt đen và vỡ: tối đa 2 %
Trên sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Cà phê robusta chưa rửa loại 1, cỡ sàng 16

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.5%
Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 %
Trên sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Cà phê robusta chưa rửa loại 2, cỡ sàng 13

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.5%
Hạt đen và vỡ: tối đa 2 %
Trên sàng 13: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Cà phê robusta đánh bóng ướt loại 1, cỡ sàng 18

Độ ẩm: tối đa 12.5 %
Tạp chất: tối đa 0.1 %
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5 %
Trên sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ