HOTLINE: (+84) 947.111.858

Hạt điều

Hạt điều rang muối

Hạt điều còn vỏ  lụa
Trọng lượng: 500gr net/ hộp
Hàng xuất xứ :Việt Nam
Cảng xuất hàng:  Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Hạt điều WW240

Tham chiếu theo quy cách chuẩn AFI của Mĩ
Đóng gói: Túi hút chân không/thùng thiếc và
carton.
Trọng lượng/container: 15.876MT/20 FCL
Xuất xứ: Việt Nam.
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Hạt điều WW320

Tham chiếu theo quy cách chuẩn AFI của Mĩ
Đóng gói: Túi hút chân không/thùng thiếc và
carton.
Trọng lượng/container: 15.876MT/20 FCL
Xuất xứ: Việt Nam.
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Hạt điều WW450

Tham chiếu theo quy cách chuẩn AFI của Mĩ
Đóng gói: Túi hút chân không/thùng thiếc và
carton.
Trọng lượng/container: 15.876MT/20 FCL
Xuất xứ: Việt Nam.
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Hạt điều WS

Tham chiếu theo quy cách chuẩn AFI của Mĩ
Đóng gói: Túi hút chân không hoặc thùng thiếc và carton.
Trọng lượng/container: 15.876MT/20 FCL
Xuất xứ: Việt Nam.
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Hạt điều LP

Tham chiếu theo quy cách chuẩn AFI của Mĩ
Đóng gói: Túi hút chân không/thùng thiếc và carton.
Trọng lượng/container: 15.876MT/20 FCL
Xuất xứ: Việt Nam.
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Hạt điều SW

Tham chiếu theo quy cách chuẩn AFI của Mĩ
Đóng gói: Túi hút chân không/thùng thiếc và carton.
Trọng lượng/container: 15.876MT/20 FCL
Xuất xứ: Việt Nam.
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Hạt điều DW

Tham chiếu theo quy cách chuẩn AFI của Mĩ
Đóng gói: Túi hút chân không/thùng thiếc và carton.
Trọng lượng/container: 15.876MT/20 FCL
Xuất xứ: Việt Nam.
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Hạt điều SP

Tham chiếu theo quy cách chuẩn AFI của Mĩ
Đóng gói: Túi hút chân không/thùng thiếc và
carton.
Trọng lượng/container: 15.876MT/20 FCL
Xuất xứ: Việt Nam.
Cảng xuất hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ