HOTLINE: (+84) 935 161 555

White Pepper

Liên hệ

Moisture : 13.5% max
Admixture :0.2 % max
Density : 600-630 g/l
Black seed : 2% max
Packing: PP bag (net: 25/50kg)
Origin: Viet Nam
Port of loading: Quy Nhon or Ho Chi Minh Port, Viet Nam

Sản phẩm cùng danh mục

pin_head_pepper

Moisture: 13.5 % max
Above mesh 1.5 mm: 90% min
Packing: PP bag ( net 30 kg)
Origin: Viet Nam
Port of loading: Quy Nhon or Ho Chi Minh Port, Viet Nam

Liên hệ

black_peper

Moisture : 13.5% max
Admixture : 1 % max
Density : 500 - 580 g/l
Packing: PP bag (net :25/50kg)
Origin: Viet Nam
Port of loading: Quy Nhon or Ho Chi Minh Port, Viet Nam

Liên hệ

hat_tieu_trang

Moisture : 13.5% max
Admixture :0.2 % max
Density : 600-630 g/l
Black seed : 2% max
Packing: PP bag (net: 25/50kg)
Origin: Viet Nam
Port of loading: Quy Nhon or Ho Chi Minh Port, Viet Nam

Liên hệ